מַקוֹר

חלום מקור ציפור מכריז שאין צורך להתערב בדברים שלא קשורים אליך. המקור מייצג רצון להסתבך בבעיות ובחיים של אנשים אחרים. החלום מייצג גירוי ופריצה.