אופניים

החלום, בו אתה רוכב על האופניים, מציין את הרצון שלך להשיג איזון בחייך. אולי עליכם לעבוד אתכם בכדי להגיע לאיזון. האופניים הם גם סמל הילדות והזיכרונות שהוא נושא עם עצמו. החלום יכול לייצג גם את אותו פנאי פעיל כשאתה יכול. אם האופניים נשברים בחלום, החלום הזה מראה את הכוח האבוד של איזון ושליטה בחייכם.