עַצלוּת

לראות עצלן, כשאתה חולם, מהווה אינדיקטור לאיכותך להיות פאסיבי במצב חשוב. בחלום, חווית חוסר הרצון לעבוד או להתאמץ, מסמלת את הצורך שלך להצהיר על עצמך ולהפוך את קיומך למכובד או ראוי. עצלנות היא גם סמלית לסימן של רוך, טוב לב, חיבה. לחילופין, עצלות פירושה עצלות, עצלות וחוסר רצון עז להשיג משהו.