בוגיימן

חלום הבוג'מן מסמל רגשות של פחד או חרדה מפני התנהגות איומה שאיש אינו מבחין בהם. אנשים מרגישים שאם אתה מתעלל, בוחש בך או מפחיד אותך מבלי שאיש אחר יעיד או יאמין בזה. באופן שלילי, הדובר יכול להשתקף תסכול מכך שאיש לא ישמע את דאגותיך או תלונותיך על התייסרות. בריון בחייכם המסתלק מפניו בסתר. לחלופין, החלום על הבוגיימן עשוי לשקף פחדים לא הגיוניים, המבוססים על הנחות חצופות. מפחד מהלא נודע או ממשהו שמעולם לא הוכח.