מקל הליכה

אני חולם להשתמש במקל, זה מציין את התלות שלך בזולת. אולי אינך מסוגל לבצע לבד או לקבל החלטות חשובות ללא אינטראקציה אחרת, לכן החלום שלך להשתמש במקל.