התחל

לחלום על התחלת משהו מסמל את התחלתם של רעיונות, הרגלים או חוויות חדשים. התחלה בחלום יכולה להיות סימן לכך שחלפת שינוי לב. יכול להיות שהחלטת להפסיק לדחות או לדחות משהו שתכננת עליו.