סִמטָה

החלום להיות בסמטה מסמל בעיות או מצבים שהם מחוץ לתחום. יתכן שאתה עושה משהו או חושב על משהו שאתה יודע שאתה לא אמור להיות.