חזהו של האוצר

לחלום למצוא את תיבת האוצר הוא מציין את החקירה של עצמו כאדם חדש לחלוטין. זה גם הסימן לאוצרות שאתה מנסה למצוא בתוך אלה שאתה מוקף בהם. תיבת האוצר יכולה להראות את יכולותיו הבלתי נראות של החולם.